Viden, udvikling og samvær
2600 GlostrupVælg område

Ishøj Kommune

Pensionister (der modtager socialpension) , efterlønsmodtagere, arbejdsledige (der modtager dagpenge fra en A-kasse) og langvarigt syge samt personer, der er pensioneret fra det offentlige på efterlønslignende vilkår, betaler selv 50 kr. pr. kursus / foredrag. 

Der ydes IKKE tilskud til Zumba.

Tilskud pr. år (1/1- 31/12) max. 800 kr.

Tilskud ydes IKKE udenfor kommunen.

 

 

Bemærk venligst, at der kan ydes tilskud uden for Ishøj kommune til:
hjerte- , hypermobile- og aquahold (gigtpatienter) på Rigshospitalet i Glostrup.